Dienos centras „Vaikai-vaikams“

Dienos centras Vaikai-vaikams teikia socialines ir ugdymo paslaugas skirtingus sunkumus išgyvenantiems 7-11 metų vaikams bei jų šeimoms. Dienos centre užimtumo veiklos naudojamos kaip priemonė sumažinti arba panaikinti priežastis, kurios sukelia esamas vaiko ar šeimos problemas. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais – penktadieniais 14-18 val.

Veiklos tikslas – sukurti erdvę, kur vaikas gali pasijausti saugus, priimtas, vertingas, mokytis būti su kitais grupėje ir individualiame santykyje, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, patirti vaikystę, draugystę (žaisti, kurti, stovyklauti), stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas) ir susipažinti su Dievu.

Dienos centro veiklos principai:

  • veikla grindžiama krikščioniško socialinio mokymo filosofija;
  • pagalba vaikui ir šeimai teikiama atsižvelgiant į individualius poreikius;
  • šeima yra atsakinga už vaiko auklėjimą ir išorinis veikimas turi būti kiek galima mažesnis;
  • vaikas ir šeima turi būti įtraukti į jiems teikiamos pagalbos organizavimą ir sprendimų priėmimą.
  • galutinis veiklos tikslas – kiek įmanoma labiau įgalinti vaikus bei šeimas gyventi savarankiškai.

Dienos centre šeima gali gauti įvairią (socialinę, psichologinę, materialinę) paramą sprendžiant esamus sunkumus ir aktyviau dalyvauti vaiko gyvenime, taip pat stiprinti tarpusavio ryšį konsultacijų, bendrų renginių, stovyklų metu.

Savanoriams/praktikantams suteikiama galimybė prisidėti organizuojant dienos centro užimtumo veiklas, augti ir tobulėti kaip visapusiškoms asmenybėms bei įtvirtinti savo patirtis ir žinias per suteiktas atsakomybes.

Dienos centre vaikams siūlomos paslaugos:

  • Pagalba mokantis/pamokų ruoša. Esminis principas – būtinas vaiko ir šeimos dalyvavimas pasirenkant mokymosi tikslus ar bent aptariama aptariama su vaiku, kokių tikslų bus siekiama. Todėl yra svarbu skatinti vaikus savarankiškai daryti namų darbus, ugdyti jų mokymosi gebėjimus ir žinoti, jog dienos centras nėra atsakingas už visų namų darbų padarymą, galutinę atsakomybę už namų darbų priežiūrą paliekant tėvams ar globėjams;
  • Ugdomieji užsiėmimai. Dienos centre organizuojamų užsiėmimų tikslas – ugdyti norimus socialinius įgūdžius ir stiprinti vaikų gabumus. Žaidimas nėra tikslas, o priemonė stiprinti vaikų bendravimo, konfliktų sprendimo ir mokymosi įgūdžius. Dažniausiai daugiausiai dėmesio skiriame vaikų saviraiškai per meninę veiklą, kulinariją, stalo žaidimus, sporto užsiėmimus, komandines užduotis, rankdarbius;
  • Buitinių, higienos įgūdžių ugdymas. Kasdienės pareigos dienos centre padeda vaikams jaustis atsakingiems už dienos centrą. Taip pat tai yra priemonė ugdyti vaikų higienos, savęs priežiūros įgūdžius (plauti rankas, indus, susitvarkyti žaidimų vietą, stalą ir kt.);
  • Elgesio korekcijos sistema. Ji yra skirta vaikų, turinčių emocinių, elgesio sunkumų, tinkamo elgesio ugdymui. Ji padeda vaikams prisiimti atsakomybę už savo elgesį, keisti požiūrį, padėti kitiems, įgyti reikiamų įgūdžių.

Dienos centro „Vaikai-vaikams“ komanda:

Jovita Baranauskienė, jaunimo darbuotoja
Julita Blažytė, jaunimo darbuotoja
Silvija Vainauskaitė, Vaikų ir jaunimo srities vadovė

 Kontaktai:

Tel.: 8 608 05424
El. paštas: vaikai.vaikams@gmail.com

 

Svarbu!

2proc

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish