Apie mus

Viešosios įstaigos Pal. J. Matulaičio socialinio centro paskirtis – teikti socialinę pagalbą, rūpintis žmonių orumo išsaugojimu ir jų teisių gynimu. Socialinis centras veikia remdamasis Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, derindamas profesionalią socialinę pagalbą, bendruomeninę socialinę iniciatyvą ir bendruomenės organizavimą.

Veikla orientuota į Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos teritorijoje (Viršuliškių, Šeškinės, Justiniškių ir Pašilaičių seniūnijose) gyvenančius žmones.

TIKSLAI:

  • Tirti bendruomenės resursus, atpažinti svarbiausius socialinius poreikius ir teikti socialines paslaugas įvairioms bendruomenės tikslinėms grupėms;
  • Skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;
  • Skatinti žmones dalintis savo turimais resursais, sudaryti sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą ir palaikyti parapijiečių socialines iniciatyvas;
  • Rūpintis socialinės srities darbuotojų ir savanorių mokymu, asmeniniu tobulėjimu ir dalykinės kompetencijos kėlimu;
  • Siekti parapijos teritorijoje esančių socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo;
  • Skatinti pilietiškumą ir stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą.

Pagrindinės VEIKLOS:

DIENOS CENTRAS VAIKAI-VAIKAMS pagalba sunkumus išgyvenantiems vaikams iki 13 metų ir jų tėvams.

TRANZITAS pagalba sunkumus išgyvenantiems 12-14 m. paaugliams ir jų šeimoms.

TRAMPLINASilgalaikė programa sunkumus išgyvenantiems 14-20 m. amžiaus žmonėms.

SOFKĖ – socialinis darbas gatvėje su jaunimu.

ATVIRA BENDRUOMENĖ integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei jų šeimoms.

PARAMOS MAISTU PROGRAMA – pagalba maistu bendruomenės stokojantiems.

BENDRUOMENĖS RENGINIAI –  švenčių organizavimas parapijiečiams.

SAVANORYSTĖ – vietinių ir tarptautinių savanorių telkimas, palaikymas.

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish