Tramplinas

Tramplino programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 18 metų, kurie patiria socialinius ir psichologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškodami darbo. Programos tikslas yra padėti jaunam žmogui pažinti save bei stiprinti asmeninius gebėjimus veikti kasdienybėje.

Programą sudaro:

Tramplinas

 

Individualus darbas  

  • Socialinės konsultacijos: jaunuoliai turi galimybę susitikti individualiai pasikalbėti apie jiems svarbias asmenines temas. Susitikimuose dažniausiai kalbama apie tai, kaip spręsti iškilusius sunkumus šeimoje, mokykloje ar tarp draugų, kaip pasirinkti profesiją, susirasti darbą, kaip elgtis nusižengus įstatymams ir kitomis temomis.
  • Atstovavimas: socialiniai darbuotojai kartu su jaunuoliu, priklausomai nuo situacijos, gali vykti į kitas institucijas, jei to negali padaryti šeimos nariai ar kiti artimieji.
  • Tarpininkavimas: darbuotojai kartu su jaunuoliu  dalyvauja pokalbyje dėl darbo, organizuoja pažintinius vizitus į profesines mokyklas, padeda susirasti laisvalaikio veiklą ir tarpininkauja kitose srityse.
  • Funkcionalus konsultavimas: pokalbiai tarp darbuotojų ir jaunimo neturi iš anksto nustatytos temos ar laiko trukmės. Socialiniai darbuotojai reaguoja į kylančius klausimus, dilemas, konfliktus pagal esamą situaciją.

Grupiniai užsiėmimai. Grupių metu siekiama per skirtingas kasdienines veiklas, pavyzdžiui, maisto gaminimą, stalo futbolo žaidimą, filmų žiūrėjimą, pokalbius rate, ugdyti jaunuolių bendravimo, savikontrolės, konfliktų sprendimo, komandinio darbo, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas saugaus bendravimo užtikrinimui, grupės procesams bei įgalinimui patiems jaunuoliams inicijuoti, planuoti veiklas ir jų įgyvendinimą. Grupiniai užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 19 val.

Patirtiniai savaitgaliai. Tai ilgalaikė patirtinio ugdymo programa, kuri yra integruota į bendrą darbo su grupe procesą. Išvažiuojamųjų savaitgalių metu dėmesys skiriamas skirtingų kompetencijų ugdymui, pavyzdžiui, bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitoms kompetencijoms. Jaunuoliai yra skatinami išsikelti asmeninius ir/ar grupinius iššūkius atliekant lauko ir vidaus patirtines užduotis. Didelis dėmesys skiriamas išgyventos patirties aptarimui (refleksijai), siekiant sąmoningai suvokti savo elgesį.

Mūsų darbuotojų komandai svarbu:

Tikslas. Manome, jog svarbiausia jaunam žmogui atpažinti ir suprasti savo ar aplinkos barjerus, kurie trukdo gerai jaustis ir veikti kasdienybėje. Siekiame sužadinti jų norą keisti situaciją, palydėjimą tame keitimo ir keitimosi procese. Tikime, jog sumažėjus vidiniams ir/ar išoriniams konfliktams jaunas žmogus galės adekvačiau vertinti savo situacją ir daryti pasirinkimus.

Santykis su jaunuoliu.Veiklose mums svarbiausias akcentas yra pasitikėjimu grįstas santykis tarp jaunuolio ir darbuotojų bei tarp pačių jaunuolių. Su šeima dirbame tik tada, jei ji yra resursas, o ne trukdis, sprendžiant iškilusius sunkumus.

Komandinis darbas. Darbas komandoje mums svarbus, nes galime kompleksiškiau pažvelgti į jaunuolio ar grupės tikruosius poreikius bei ieškoti geriausio būdo juos atliepti. Esant poreikiui ir galimybei bendradarbiaujame su kitų institucijų darbuotojais.

Tramplino komanda:

Kristina Geleževičiūtė-Vlaskova, vaikų ir jaunimo srities vadovė

Kontaktai:

Bendras vaikų ir jaunimo srities tel.: 8 608 05424

Tramplino tel. 8 672 98140
El. paštas: tramplinas@matulaiciosc.lt

 

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish