Dienos užimtumo grupės

Atvira bendruomenė – tai integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei jų šeimoms. Čia susitinka žmonės, kurie kartu dirbdami, padėdami vieni kitiems ir draugaudami, kuria kasdienybę, padarydami ją labiau prieinamą, patogią, priimančią ir atvirą.

Atviroje bendruomenėje veikia:

  • Suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, dienos darbinio užimtumo grupės;
  • Laisvalaikio klubas Kelias vaikams ir jaunimui su proto ir fizine negalia.

Dienos darbinio užimtumo grupės:

Dienos grupės – tai struktūruota užimtumo forma, paremta darbinių įgūdžių lavinimu, veikianti penkias dienas per savaitę nuo 9 iki 16 val. (išskyrus penktadieniais – iki 15 val.).  Yra dvi dienos darbinio užimtumo grupės. Kiekvienoje grupėje yra po 9–10 lankytojus su proto negalia, dirba po du darbuotojus, padeda tarptautiniai ir vietiniai savanoriai. Grupės yra mažos, norint stiprinti santykį bei darbo kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio asmeninius poreikius.

Mūsų veikla:

  • Darbinis užimtumas: ikonų darymas, keramika, žvakių ir popieriaus gamyba, proginių atviručių gaminimas, patalpų tvarkymas;
  • Įgūdžių lavinimas: dailės, muzikos užsiėmimai, mokymasis naudotis kompiuteriu;
  • Socialiniai įgūdžiai;
  • Sielovada: katechezė, rekolekcijos, dalyvavimas šv. Mišiose;
  • Dalyvavimas bendruomenės ir miesto renginiuose, mugėse, šventėse;
  • Bendruomenės švenčių organizavimas;
  • Stovyklų, iškylų organizavimas vasaros metu;
  • Šeimų konsultavimas, socialinė ir materialinė parama šeimoms.

Dirbinių el. katalogas (plačiau >>>)

Atviros bendruomenės komanda:

Kristina Geleževičiūtė-Vlaskova, srities vadovė

Justas Maleckas, socialinis darbuotojas

Laura Liachovič, socialinė darbuotoja

Miglė Baltrūnaitė, socialinė darbuotoja

Evelina Kuizinaitė, asistentė

Kontaktai:

Tel.: (8-5) 246 17 72
El. paštas: atvira.bendruomene@gmail.com

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish