Dienos užimtumo grupės

Atvira bendruomenė – tai vieta, kur žmonės su intelekto sutrikimais – juos mes vadiname bičiuliais – susirenka dirbti įvairių rankų darbo gaminių ir patirti priklausymą bendruomenei.

Tikslai:

 • Ugdant asmenų su intelekto sutrikimais savarankiškumą, savęs atstovavimo įgūdžius palengvinti jų integraciją visuomenėje, darbo rinkoje;
 • Keisti visuomenės požiūrį apie žmonių su intelekto sutrikimais galimybes, gebėjimus per gerąją patirtį, švietėjišką veiklą.

Principai:

 • Profesionalių socialinių paslaugų teikimas, remiantis krikščioniško socialinio darbo pagrindais;
 • Profesionalus savanoriško darbo organizavimas, vietinės bendruomenės įtraukimas į darbines ir laisvalaikio veiklas.

Dienos darbinio užimtumo grupės:

Tai struktūruota darbinių bei socialinių įgūdžių lavinimo bei palaikymo veikla, kurioje dalyvauja apie 20 lankytojų. Veiklos organizuojamos mažomis grupėmis, siekiant skirti kuo daugiau dėmesio individualiems asmenų poreikiams.

Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis nuo 9 iki 16 val. (išskyrus penktadieniais – iki 15 val.)

Veiklos: 

 • Darbinis užimtumas: ikonų darymas, žvakių liejimas ir popieriaus, proginių atviručių gaminimas, patalpų tvarkymas, sodo darbai.
 • Įgūdžių lavinimas: dailės, muzikos užsiėmimai, mokymasis naudotis kompiuteriu;
 • Socialinių įgūdžių/savęs atstovavimo užsiėmimai
 • Sielovada: katechezė, rekolekcijos, dalyvavimas šv. Mišiose;
 • Dalyvavimas bendruomenės ir miesto renginiuose, mugėse, šventėse;
 • Bendruomenės švenčių organizavimas;
 • Stovyklų, iškylų organizavimas vasaros metu;
 • Šeimų konsultavimas, socialinė ir materialinė parama šeimoms.

 

Atviros bendruomenės komanda:

Jolanta Zeleniūtė-Pires, srities vadovė

Eligija Sakalauskienė, užimtumo specialistė

Miglė Baltrūnaitė, socialinė darbuotoja

Evelina Kuizinaitė, socialinė darbuotoja

Beata Kazėnienė, individualios priežiūros specialistė

Gabrielė Gervickaitė, užimtumo specialistė

Dovilė Maleckienė, užimtumo specialistė

 

Kontaktai:

Tel.: Tel.: (8-6) 5900873
El. paštas: atvira.bendruomene@gmail.com

 

WordPress Image Gallery Plugin

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish