Istorija

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje socialinė veikla prasidėjo 1991 m., pastačius parapijos namus. Viena pirmųjų veiklų – parapijos socialinės pagalbos stotis. Parapijiečiai savanoriai rūpinosi labdaros, atkeliaujančios iš Vokietijos, dalinimu stokojantiems. Socialinės pagalbos stotis veikė iki 2011 m.

1995 m. parapijos jaunimo grupelės iniciatyva pradėti organizuoti užsiėmimai savaitgaliais ne tik į parapiją ateinantiems vaikams, tačiau ir tiems, kurie daugiausiai laiko leisdavo prie PC „Mada“ plaudami automobilius.

Šie savaitgaliniai užsiėmimai 1996 m. išaugo į vaikų dienos centrą „Vaikai – vaikams”, kuris veikia iki šiol, rūpindamasis įvairiapuse pagalba vaikams ir jų šeimoms.

1999 m. buvo sukurta programa „Tramplinas“, skirta sunkumus patiriantiems jaunuoliams. „Trampline“ veikla organizuojama iki šiol, o šalia jo atsirado atskira grupė paaugliams – „Tranzitas“.

1999 m. parapijiečių iniciatyva pradėtas pagyvenusių žmonių lankymas namuose. Ši savanoryste grįsta iniciatyva, prisijungusi prie VA Caritas slaugos programos, tęsiama ir dabar.

2000 m. sausio 17d. siekdami parapijoje veikiančių socialinių veiklų koordinavimo, palaikymo ir kokybės, parapija kaip juridinis asmuo ir keturi fiziniai asmenys (parapijiečiai Birutė Švedaitė – Sakalauskė, Gintautas Sakalauskas, Linas Kukuraitis, Tomas Kurapkaitis) įsteigė Viešąją įstaigą Pal. J. Matulaičio socialinis centras.

2000 m. į vaikų dienos centro veiklos organizavimą vienerių metų laikotarpiui prisijungė pirma tarptautinė savanorė iš Vokietijos. Iki dabar įvairiose socialinėse veiklose nuolat savanoriauja jaunimas iš įvairių šalių, atvykstantis pagal „Erasmus+“ programą.

2000 m. kelias dienas per savaitę pradėjo veikti dienos užimtumo grupė „Stotelė“, skirta asmenims, turintiems proto negalią.

Šiuo metu kasdienei veiklai ir bendrystei į dvi „Atviros bendruomenės“ darbinio užimtumo grupes renkasi suaugę proto negalią turintys žmonės.

2003 m., veikiant įvairiose srityse ir matant, kad ypatingą reikšmę žmonių gyvenimui turi šeima, buvo įkurtas Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, kurio paskirtis – teikti specializuotas, arčiau kliento namų esančias socialines paslaugas visai šeimai bei rūpintis bendruomenine šeimų veikla.

2004 m. savanoriai, veikiantys neįgaliųjų srityje, inicijavo laisvalaikio užimtumo klubą „Kiemas“, skirtą vaikams, turintiems kompleksinę negalią. Iki šio laiko veikla išsiplėtė ir organizuojama dviems grupėms – vaikams ir jaunimui, tačiau išlaikant tą patį pradinį principą – vaikų, jaunuolių ir savanorių tarpusavio  bendrystę.

2004 m. socialinis centras įgijo metodinio centro statusą ir organizuoja mokymus socialinėje srityje veikiančių organizacijų darbuotojams, konsultuoja besikuriančias organizacijas.

2005 m. bendradarbiaujant su Maisto banku, socialiniame centre pradėjo veikti paramos maistu programa. Kasmet parama maistu suteikiama ~ 600  stokojančių parapijiečių.

2011 m. pradėta darbo gatvėje veikla, skirta jaunimui, didžiąją dalį laiko leidžiančiam kiemuose, prekybos centruose; taip pat kuriama atvira erdvė jaunimui.

2013 m. pradėtos trečiojo parapijos namų aukšto statybos, kur įsikurs didžioji dalis socialinių veiklų.

Pirmaisiais organizacijos įkūrimo metais organizacijai vadovauti ėmėsi Tomas Kurapkaitis,  2001 m. vadovu tapo Linas Kukuraitis. Nuo 2005 m. iki dabar socialinio centro vadovė Dalia Beliukevičiūtė.

 

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish