Metodinis centras

Nuo 2004 m. socialinis centras yra įgijęs metodinio centro statusą ir organizuoja mokymus socialinėje srityje veikiančių organizacijų darbuotojams, konsultuoja besikuriančias organizacijas.

 

Pal. J. Matulaičio socialinio centro vedami mokymai:

 

Darbas su atveju

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams

Mokymų metu kviečiame prisiminti, kas yra, o kas nėra atvejis, kokie svarbiausi darbo su atveju etapai ir kiekvieno etapo pagrindinė užduotis, kokia socialinių darbuotojų rolė ir kokios ribos dirbant su atveju. Taip pat bus aptariami ir vykdomos intervencijos įvertinimo metodai, kurie suteikia galimybę objektyviau ir realiau įvertinti darbo rezultatus. Seminare derinami teoriniai impulsai ir praktinės užduotys, kurių metu prisiliečiama prie konkrečių dalyvių situacijų.

 

Konsultavimas socialiniame darbe

Trukmė: 16 ak. val.

Skirta: atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros specialistams

Dviejų dienų mokymai skirti konsultavimo technikų gilesniam suvokimui ir praktiniam išbandymui. Nagrinėsime konsultavimo teikiamą naudą ir jo metu patiriamus iššūkius. Atsakysime į klausimą, kas padeda sklandžiau ir lengviau naudoti konsultavimo technikas. Atpažinsime kas yra, o kas nėra konsultavimas. Ypatingą dėmesį skirsime klausymosi svarbai socialiniame darbe.  Aptarsime procesus, kurie vyksta tiek su darbuotojais, tiek su klientais, klausymosi metu. Seminare konsultavimą ir jo reikšmę nagrinėsime tiek teoriškai, tiek praktiškai. Išbandysime konkrečias konsultavimo technikas: klausimų formulavimą, atspindėjimą, klausymąsi, konfrontaciją. Sužinosime tam tikrų gudrybių, kaip konsultavimas gali tapti efektyviu įrankiu socialiniame darbe. Taip pat mokysimės apie resursus, kuriuos svarbu pasiekti ir naudoti, kad konsultuodami nepereikvotume savo pačių jėgų.    

 

Pagalba mamai auginančiai kūdikį 

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Mokymų metu naudojant filmuotą medžiagą, stebėjimą, įvairius klausimynus mokysimės vertinti mamos jautrumą kūdikio signalams,  gebėjimą atliepti emocinius, fizinius, socialinius, intelektualinius kūdikio poreikius, išsikelti konkrečius pagalbos tikslus ir suplanuoti intervencijos šeimos namuose būdus. Detaliau analizuosime kūdikio migdymą, raminimą, įvairias veiklas, žaidimus, kurie padeda stiprinti tėvų ir kūdikio ryšį..

 

Susirinkimų, posėdžių valdymas ir vedimas 

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams

Mokymų metu analizuosime susitikimų vedėjo (moderatoriaus) rolę, per praktines užduotis mokysimės, kaip tinkamai pasiruošti susitikimams, kaip įtraukti susitikimo dalyvius į greitesnį sprendimų priėmimą. Kaip giliau išanalizuoti rūpimus klausimus ir motyvuoti dalyvius prisidėti prie sprendimų priėmimo, kaip padrąsinti tyliuosius ir suvaldyti daug kalbančius dalyvius. 

 

Pykčio ir agresijos vieta socialiniame darbe

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Pyktis ir agresija yra dažnai žmonių išgyvenami jausmai ar kitų jausmų išraiškos formos. Mokymuose analizuosime kokią prasmę žmogaus vidiniame pasaulyje turi pyktis ir kaip atsitinka, kad jis išreiškiamas atvira arba pasyvia agresija. Teoriškai nagrinėdami pykčio sudedamąsias dalis, mokysimės praktiškai atpažinti pykčio siunčiamas žinutes ir po juo slypinčius nepatenkintus bazinius poreikius. Nagrinėsime kaip pyktis ir agresija susijusi su baime ir jos sužadinamomis reakcijomis. Taip pat kalbėsime ir praktiškai analizuosime kaip būti su pykčio ir agresijos pasireiškimu socialinio darbo erdvėje. Patirsime kaip pyktis ir agresija gyvena ir veikia mūsų kūne.  

 

Pagalba šeimoms skyrybų krizėje

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: atvejo vadybininkams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Mokymų metu pristatysime interaktyvius metodus padedančius supažindinti besiskiriančius tėvus su psichologiniais procesais vykstančiais skyrybų metu, skyrybų etapus, psichologines užduotis, vaikų įšgyvenimus, kad tėvai galėtų geriau atliepti į vaikų poreikius ir padėti jiems išgyvenant sunkumus. Kaip atpažinti netinkamus, vaikams žalą darančius bendravimo įpročius ir mokyti konstruktyvių bendravimo būdų auginant vaiką skyriumi.

 

Improvizacija socialiniame darbe

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Vienas socialinio darbo aspektų yra greitas reagavimas į sudėtingas, emocijų perpildytas ir kartais aiškaus sprendimo neturinčias situacijas. Šiuos įgūdžius lavinti nėra lengva. Teatro improvizacijų menas turi keletą sąsajų su socialiniu darbu, kurias tyrinėsime mokymų metu. Šios sąsajos yra pasitikėjimo su partneriais kūrimas, greitas reagavimas į netikėtas situacijas ir žaismingumas, kuris padeda išlaikyti sveiką emocinę būseną, aukštos įtampos situacijose. Improvizuodami analizuosime ko reikia, kad galėtume sėkmingai pasitikėti savo kolegomis ir partneriais netikėtose situacijose, kaip nepamesti galvos ir aktyviai reaguoti čia ir dabar.

 

Grupės proceso valdymas

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Mokymų metu suteiksime žinių bei įgūdžių, reikalingų dirbant su grupėmis socialiniame darbe: grupės procesai bei vadovo rolė įvairiais grupės  gyvavimo etapais;  vadovavimo tikslai, funkcijos, stilius.  Per įvairias praktines užduotis dalyviai galės išbandyti grupės vadovo vaidmenį, atpažinti savo stilių dirbant su grupe. Taip pat suteiksime įvairių “įrankių”, t.y. praktinių, interaktyvių metodų, reikalingų darbui su grupe.

 

Lytiškumo iššūkiai dirbant su suaugusiais žmonėmis turinčiais intelekto sutrikimus

Trukmė: 8 ak. val.

Skirta: socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, individualios priežiūros darbuotojams

Mokymų metu analizuosime skirtingas lytiškumo sampratas darbe su asmenimis turinčiais intelekto sutrikimą, darbuotojo vaidmenį lytiškumo ugdyme ir palydėjime. Aptarsime kaip reaguoti, spręsti įvairius iššūkius, kylančius kasdieninėse darbinėse situacijose.

 

 

Kontaktai:

Dalia Beliukevičiūtė, vadovė
Tel.: (8-5) 246 17 72
El. paštas: info@matulaiciosc.lt

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish