Draugai

Vykdydami veiklą bendradarbiaujame su:

Neformalaus krikščioniškų socialinių iniciatyvų Vilniaus mieste Forumo organizacijomis:

 • VšĮ Betzatos bendruomenė
 • VšĮ DUKU
 • VšĮ Lobių dirbtuvės
 • VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
 • VšĮ Sotas
 • VšĮ Socialinis veiksmas
 • Šv. Kryžiaus namų socialinis centras
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas
 • VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
 • VšĮ Visų šventųjų šeimos paramos centras

Kitomis organizacijomis:

 • VšĮ Actio Catolica Patria
 • VšĮ Kitokie projektai
 • Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija (Asumpcionistės)
 • Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra
 • Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyrius
 • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“‘
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Vilniaus Viltis”

Vietos bendruomenėje esančiomis  institucijomis (mokyklomis, socialinio darbo ir socialinių paslaugų namuose skyriais seniūnijose, vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kt.).

 

Mūsų draugai https://www.facebook.com/pramoguarena suteiks galimybę mūsų vaikams ir jaunimui džiaugtis įvairiomis pramogomis! Gera turėti partnerių, kurie yra ir socialiai atsakingi.

Partneris UAB „TAVC“ laimėjo Sporto rėmimo fondo konkursą ir šiuo metu įgyvendina projektą Nr. SP2021-1-136 „Sporto arenos, Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, atnaujinimas“, kuriame Lietuvos kerlingo asociacija yra projekto partneris. Projektui skirtas finansavimas – 243.629,68 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugpjūčio 10 d., planuojama pabaiga – 2022 m. gruodžio 9 d. Projekto tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę atnaujinant esamos sporto arenos, Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, infrastruktūrą, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti sporto areną: suremontuoti arenos stogo dangą, pakeisti apsauginių bortų stiklus su laikikliais, pakeisti šaldymo agregatą, atlikti rūbinių ir salės remontą, įrengti neįgaliųjų dušus ir pandusą su turėklais neįgaliųjų patekimui į ledo areną. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

 

 

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish