TĖVO JURGIO VYSKUPYSTĖS 100-MEČIO ŠVENTĖ

Šie metai Lietuvai – šimtmečio metai. Minime Valstybės atkūrimo šimtmetį. Šie metai svarbūs ir Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijai. Sukanka 100 metų nuo parapijos globėjo Jurgio Matulaičio konsekracijos Vilniaus vyskupu ir 30 metų nuo parapijos įkūrimo. Pal. J. Matulaitis Lietuvoje nepakankamai pažintas, todėl  parapijos bendruomenė įsipareigojo skleisti žinią apie jį bei burti pasauliečius bendrai veiklai.

Iniciatyvos ėmėsi bendruomenės muzikai ir menininkai, kurie pasitelkdami menines raiškos priemones norėjo skleisti Pal. J. Matulaičio dvasią ir taip prisidėti prie jo paskelbimo šventuoju, rašoma pranešime spaudai. Iniciatyvą palaikė klebonas Valdas Girdziušas. Šiuo tikslu užsakytas ir sukurtas muzikinis kūrinys – giesmė „Minčių šviesa“.  Įkvėpimas kilo iš Pal. Jurgio Matulaičio knygos „Užrašai“. Poetės Ramutės Skučaitės eilėms muziką kūrė kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Įkvepiančios eilės puikiai dera su skaidria, romantiško emocionalumo persmelkta melodija.

Pirmą kartą šis kūrinys skambės gruodžio 9 dieną vyksiančiose iškilmingose Šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio bažnyčioje Vilniuje. Šv. Mišių metu taip pat skambės Pal. Jurgio Matulaičio litanija, kuriai muziką taip pat kūrė kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė. Kūrinius atliks solistė Gema Šimkevičienė (sopranas), Aušrelė Juškevičienė (kanklės), parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės ir meno vadovės Indrės Veličkaitės.

Artėjant šventei, aktyviai renginiams ruošiasi parapijos aktyvo nariai bei naujasis klebonas Justinas Aleknavičius. Tikimės turėsime galimybę gyvai pajusti Pal. Jurgio Matulaičio dvasią per muziką, maldą ir veiklą drauge.

Gruodžio 8 dieną parapijos bendruomenė organizuoja piligriminį žygį „Nugalėk blogį gerumu“. Tikintieji  keliaus iš Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios iki Vilniaus Arkikatedros, kurioje bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios palaimintojo garbei. Šventė tęsis gruodžio 9 dieną Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, kurioje Šv. Mišias aukos vyskupas Darius Trijonis.

Minint Jurgio Matulaičio įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 100-ąsias metines aplink bažnyčią kuriamas Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias. Kelyje bus 10 stotelių, išdėstytų ratu šalia bažnyčios esančioje pievoje, kviečiančių maldai ir mąstymams. Einant šiuo keliu galima apmąstyti parapijos globėjo gyvenimo kelią, melsti Dievo malonės, kad palaimintojo Jurgio pavyzdžiu sekdami ir jo užtarimo remiami, išmoktume savo gyvenimus aukoti Dievo garbei ir Bažnyčios, tėvynės Lietuvos bei savo bendruomenės naudai. Į maldą kviečiama jungtis kiekvieno mėnesio 12 dieną.

Džiaukimės ir švęskime drauge!

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish