„Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001

 

Pal. J. Matulaičio socialinio centro žmonių su negalia sritis kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybe nuo 2024 m. kovo mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.Nr. 07-018-p-0001.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichosocialine negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Bendruomeninės paslaugos – alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Pal. J. Matulaičio socialiniame centre žmonėms, turintiems intelekto negalią, socialinės paslaugos teikiamos jau daugiau kaip 20 metų. Svarbiausiu savo uždaviniu laikome asmenų su intelekto negalia savarankiškumo ugdymą, gebėjimų, padedančiu jam kuo aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime stiprinimą, bei darbinių įgūdžių ugdymą. Siekdami šių tikslų teikiame socialinių dirbtuvių paslaugą.

Socialinėse dirbtuvėse organizuojamos šios veiklos:

  • Žvakių liejimas
  • Ikonų gamyba
  • Atvirukų gamyba
  • Sodo darbai
  • Lengvai suprantamos kalbos tekstų vertinimas

Norinčius daugiau sužinoti apie projekto įgyvendinimą mūsų centre kviečiame kreiptis:

Jolanta Zeleniūtė-Pires, žmonių su negalia srities vadovė VšĮ Pal. J. Matulaičio socialiniame centre

Tel. nr.: 8 65900873

Paštas: atvira.bendruomene@matulaiciosc.lt

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia:

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish