Projektas: aukok.lt

Vieta, kur vaikams norisi būti

Pal. J. Matulaičio socialiniame centre jau 20 metų, veikia vaikų dienos centras „Vaikai – vaikams“. Čia vaikai dalyvauja kasdienėse ugdomosiose veiklose: atėję į dienos centrą jie ruošia pamokas, žaidžia stalo, lavinamuosius ir aktyvius žaidimus, užsiima meninėmis veiklomis, vaikams organizuojami žygiai ir pažintinės išvykos. Be išvardintų reguliarių užsiėmimų vaikai ir jų šeimos gauna socialinę, psichologinę bei materialinę paramą sprendžiant esamus sunkumus. Taip pat stiprinamas šeimų tarpusavio ryšys konsultacijų, bendrų renginių ir stovyklų metu.

Vaikų dienos centre reguliariai lankosi apie 15 vaikų iš įvairius (socialinius, psichologinius, materialinius) sunkumus patiriančių šeimų. Taip pat konsultuojami ir šių vaikų šeimos nariai, bendradarbiaujama su kitomis institucijomis (mokyklos, seniūnijos ir pan.). O per metus individualiose konsultacijose, įvairiose veiklose ir grupiniuose užsiėmimuose sudalyvauja apie 30-40 vaikų. Kai kurie didesni renginiai/ šventės organizuojami vaikams kartu su šeimos nariais.

„Man patinka ateiti į dienos centrą, nes čia galima susitikti su draugais ir būna veiklų, kurios man patinka“ – Kornelija, 11 m.

Patalpos, kuriose vykdoma vaikų dienos centro veikla, yra labai senos, prasta patalpų ventiliacija, patalpose yra pelėsio, dažnai genda kanalizacija, vandentiekio sistema, atsirado aitrus kvapas, trukdantis kokybiškai dirbti ir būti, todėl reikalingas remontas.

Atlikus būtinus remonto darbus (pakeistos grindys, perdažytos sienos ir lubos, įrengtas apšvietimas, sanitariniai mazgai ir t.t.), švaresnės ir geriau pritaikytos patalpos padės stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi ir teiks džiaugsmą, kasdien leidžiant laiką gražioje aplinkoje. Geresnis apšvietimas pasitarnaus, kad rašant ar skaitant bus mažiau įtampos akims. Vaikams tiesiog bus smagiau ir maloniau lankytis dienos centre, nes čia bus šeimyniškesnė aplinka, o ne tik „socialinė įstaiga“.

Kviečiame prisidėti prie patalpų atnaujinimo, kad drauge sukurtume vietą, kur vaikams norisi būti.

Finansiškai prisidėti galite aukodami portale aukok.lt:

https://www.aukok.lt/projektai/Vieta-kur-vaikams-norisi-buti

arba pervesdami lėšas tiesiogiai mums, mokėjimo paskirtyje nurodydami: Remontui. https://www.matulaiciosc.lt/galimybes-prisideti/

Svarbu!

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish