Kviečiame susipažinti su metine socialinių veiklų ataskaita

 

2022-aisiais abiejuose centruose dirbo 66 darbuotojai – SC 24, iš jų 17 etatų ir 3 valandininkai; ŠPC 42, iš jų 31,5 etato ir 7 valandininkai.

Darbuotojai mokėsi 4127 valandas.

Mums talkino 34 praktikantai ir 265 savanoriai (iš jų 65 ilgalaikiai, kurie veikloje dalyvauja ilgiau nei 3 mėn. ir 193 trumpalaikiai savanoriai).

Per 2022-uosius metus 2483 asmenų gavo paslaugas, iš jų 1219 asmenys paslaugas gavo reguliariai.

Kviečiame plačiau susipažinti kuo mūsų centrų darbuotojai ir lankytojai gyveno 2022-aisiais. Ataskaitoje rasite skaičius, apie tai, ko, kiek ir keliese darėme. O taip pat pateikėme ir „minkštuosius“ rezultatus, ką duoda visos tos veiklos, paslaugos, bendros pastangos ir nuoseklus darbas su žmonėmis. Įvardinome ir naujoves, kurios buvo įgyvendintos mūsų veiklose.

https://bit.ly/sc22ataskaita

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish