Camino iš Ispanijos

/Scroll down for English version/

Ką gali savanoris pasiūlyti darželio vaikams?

Aš esu Europos solidarumo korpuso (ESC) savanorė, dirbu Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro darželyje. Čia lankosi vaikai nuo 2 iki 6 metų, kas reiškia kad jie jau pradeda kalbėti savo gimtąja kalba – lietuvių, bet dauguma savanorių nešneka lietuviškai.

Kai aš dalyvavau interviu dėl savanorystės projekto, viena iš darželio auklėtojų paklausė “kaip tu manai, koks bus bendravimas su vaiku?” ir aš atsimenu, jog negalėjau įsivaizduoti koks jis galėtų būti, bet man atrodė, kad bus pakankamai sunku.

Dabar, po 3 mėnesių darbo, galiu pasakyti kad jis nėra toks sunkus kaip galvojau. Aš išmokau, kad yra daugiau dalykų be kalbėjimo, ypač jei turime minty vaikus. Kartais tai labiau bandymas suprasti ką kitas žmogus nori tau pasakyti. Vaikai žino, kad mes, savanoriai, nekalbame ta pačia kalba ir kad mes dažnai nesuprantame jų, tačiau nuostabu, kad jie bando padėti mums lengviau juos suprasti. Vaikai iš tiesų labai stengiasi. Tikrai įspūdinga stebėti juos taip bendradarbiaujant.

Gyvenime daug ir skirtingai mokomės: savo šeimose, mokykloje, užklasinėje veikloje… Bet yra ir neformalių, neplanuotų patirčių, kurios tiesiog nukrenta iš dangaus, be plano… Manau buvimas su užsienio savanoriais yra viena iš tų patirčių, nors vaikai su mumis neišmoksta akademinių dalykų, bet jie patobulina savo bendravimo įgūdžius. Suaugęs žmogus yra labai svarbus vaikui, nes jis leidžia vaikui saugiai tyrinėti pasaulį. Kartais mažyliams tereikia žmogaus, kuris juos įvertintų ir pralinksmintų, o tai sudaro sąlygas jiems jaustis svarbiems ir pajėgiems išbandyti naujus iššūkius.

Viską apibendrinant, savanoriai gali pasiūlyti keletą bonusų vaikų darželio lankytojams: galimybę tobulinti savo bendravimo įgūdžius, galimybę jaustis saugiai. Bet labiau tikėtina, kad vaikai turi daugiau ką pasiūlyti savanoriams. Dirbti su vaikais visada yra iššūkis, bet kartu tai labai vertinga ir praturtinanti patirtis.

Camino, Ispanija

What can a volunteer offer to kindergarten’s children?

 I am a volunteer of the European Solidarity Corps (ESC) who works in a Lithuanian Kindergarten. In that kindergarten, there are children from 2 to 6 years old in the same class, which means that most of them are starting to learn their own language, Lithuanian; and, of course, most of the volunteers don’t speak Lithuanian.

When I did the interview for the volunteering project, one of the kindergarten teachers asked me “How do you think the communication with the children is going to be?” and I remember that I didn’t have any idea of how it could be, but it used to seem pretty difficult to me.

Now, after 2 months of working, I can say that it is not as hard as I thought. I have learned that there are many more things to communication than just oral language, especially if we are talking about kids.  Sometimes it is more about attitude: really wanting to figure out what the other person is trying to say to you. Children are aware that we don’t speak the same language, and that we very often don’t understand them, but surprisingly they know how to make themselves understood. They make such an effort in that. And it is so impressive to observe them doing it.

During all our life, we acquire a lot of different learnings: some of them in our family, some at the school, at extracurricular activities… But there are informal learnings, which are those that come out of the blue, without a plan; that come from our own life experience. I think that being with foreign volunteers can be one of those informal learnings, due to the children probably not learning a lot of formal content with them, but they develop a lot of communication skills. Moreover, the adult figure is very important for a child, because it makes him feel safe to explore the world. Sometimes they just need a person who values and cheers them, making them feel important and capable when they are trying new challenges.  

To sum up, a volunteer can offer several benefits to kindergarten’s children like the opportunity of developing communication skills or making them feel safe. But, probably, children have more things to offer to volunteers. Working with children is always challenging, but it is also so rewarding.

 

Svarbu!

Kviečiame prisidėti

Socialinių veiklų laikraštis

Matulaičio Respublika

LithuaniaEnglish