Rėmėjai

Fondai ir programos:

 • Jaunimo tarpautinio bendradarbiavimo agentūra (ES programa „Erasmus+“)
 • Labdaros ir paramos fondas „Tekantis vanduo“
 • Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Europos socialinio fondo agentūra
 • Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimas „Renovabis“ (Vokietija)
 • VšĮ Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa
 • Švietimo mainų paramos fondas

Valstybės, savivaldybių institucijos:

 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas, Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas
 • Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Kiti juridiniai paramos teikėjai ir bendradarbiai:

 • Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija
 • LPF Maisto bankas
 • Prekybos centras Mada
 • UAB Kardiolita
 • UAB Storent
 • UAB Igis

Parapijiečiai ir kiti socialines veiklas remiantys žmonės.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, remiantiems ir palaikantiems Pal. J. Matulaičio parapijos socialines veiklas.

LithuaniaEnglish